กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าน้ำหนักของกระบือปลักด้วยความยาวรอบอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy