กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเตรียมตัวอย่างก่อนการแช่แข็งและระยะเวลาในการแช่แข็งต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ สารเบต้าแคโรทีนในเนื้อฟักทอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy