กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Sarocladium oryzae สาเหตุโรคกาบใบเน่าสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย ISSR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy