กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดแยกแบคทีเรียย่อยสลายสารไซเพอร์เมทรินจากดินในพื้นที่เกษตรกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy