[1]
ศรีวะสุทธิ ว., เครืออินทร์ ช. , ฤาชา ภ., ใจสม เ. , บุญญาอารักษ์ น. และ มหาวงศ์ ค. 2023. การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. 1, 3 (มิ.ย. 2023), 39–53. DOI:https://doi.org/10.57260/stc.2023.506.