[1]
บุญกาวิน ส., กันใจ ว. และ กันขัติ์ ศ. 2023. การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. 1, 4 (ส.ค. 2023), 19–30. DOI:https://doi.org/10.57260/stc.2023.598.