[1]
การจาย ห., เหมือนฟู ว. และ กันขัติ์ ศ. 2023. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. 1, 5 (ต.ค. 2023), 8–21. DOI:https://doi.org/10.57260/stc.2023.619.