(1)
แก้วก่ำ ม. .; อินทรกำแหง ม. . การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ. STC. Res. J. 2023, 1, 1-11.