แก้วก่ำ ม. ., & อินทรกำแหง ม. . (2023). การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(3), 1–11. https://doi.org/10.57260/stc.2023.517