นาถพินิจ พ. ., & ไชยองค์การ อ. . (2024). การผลิตไวน์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกกาแฟเชอรี่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 2(2), 58–70. https://doi.org/10.57260/stc.2024.750