นาถพินิจ พ. .; ไชยองค์การ อ. . การผลิตไวน์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกกาแฟเชอรี่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ChiangMai, Thailand, v. 2, n. 2, p. 58–70, 2024. DOI: 10.57260/stc.2024.750. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/750. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.