แก้วก่ำ มธุพานี, และ อินทรกำแหง มนกานต์. 2023. “การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 1 (3). ChiangMai, Thailand:1-11. https://doi.org/10.57260/stc.2023.517.