นาถพินิจ พัทธนันท์, และ ไชยองค์การ อัจฉรา. 2024. “การผลิตไวน์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกกาแฟเชอรี่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 2 (2). ChiangMai, Thailand:58-70. https://doi.org/10.57260/stc.2024.750.