แก้วก่ำ ม. . และ อินทรกำแหง ม. . (2023) “การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ”, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ChiangMai, Thailand, 1(3), น. 1–11. doi: 10.57260/stc.2023.517.