นาถพินิจ พ. . และ ไชยองค์การ อ. . (2024) “การผลิตไวน์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกกาแฟเชอรี่”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ChiangMai, Thailand, 2(2), น. 58–70. doi: 10.57260/stc.2024.750.