[1]
แก้วก่ำ ม. . และ อินทรกำแหง ม. ., “การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ”, STC. Res. J., ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 1–11, มิ.ย. 2023.