[1]
นาถพินิจ พ. . และ ไชยองค์การ อ. ., “การผลิตไวน์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกกาแฟเชอรี่”, STC. Res. J., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 58–70, เม.ย. 2024.