แก้วก่ำ ม. ., และ อินทรกำแหง ม. . “การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, น. 1-11, doi:10.57260/stc.2023.517.