นาถพินิจ พ. ., และ ไชยองค์การ อ. . “การผลิตไวน์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกกาแฟเชอรี่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, น. 58-70, doi:10.57260/stc.2024.750.