กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณสารเทอร์พีนอยด์รวมในจิงจูฉ่ายด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy