กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบของการให้น้ำที่มีผลต่อการก่อโรคและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยรากปมข้าว Meloidogyne graminicola ในข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy