กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ Cb-pin01 และแบคทีเรีย Streptomyces sp. สายพันธุ์ KPS-E004 ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne enterolobii ในพริก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy