กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของปริมาณการให้น้ำต่อผลผลิต ปริมาณแคปไซซิน และผลผลิตแคปไซซินในพริกกะเหรี่ยงพันธุ์กำแพงแสน สกว 135 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy