กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว ต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการชักนำให้ออกรากของนกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy