กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์การค้า 18 พันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SRAP Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy