กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินสัณฐานวิทยา การทนทานต่อโรคราน้ำค้าง และปริมาณสารสำคัญของเชื้อพันธุกรรมโหระพา ที่รวบรวมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฤดูฝน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy