กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายลักษณะซากของกระบือปลักขุนอายุหนึ่งปีในขณะมีชีวิตด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy