กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความทนร้อนของพริกกะเหรี่ยงโดยวิธี Membrane Thermal Stabilit Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy