กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวประเภทเวตโคตติงซิลิโคนและสารลดแรงตึงผิวประเภท N70 ต่อประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยทางใบของฝรั่งพันธุ์หวานพิรุณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy