กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินคุณสมบัติเชิงปริมาณและคุณภาพของสปอร์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่ผ่านการแยกด้วยเครื่องแยกสปอร์เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy