กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของพีเอชต่อกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสในสับปะรดผง ที่ผลิตจากกระบวนการทำแห้งเยือกแข็ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy