กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์แตงกวาร่วมกับ captan และ metalaxyl ต่อคุณภาพเมล็ด และการควบคุมโรคเน่าคอดินในระดับห้องปฏิบัติการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy