การพัฒนาระบบจัดการผ้ากะเหรี่ยง

ผู้แต่ง

  • รัชชานนท์ ใจหมื่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • อังศนา พงษ์นุ่มกูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.618

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ระบบจัดการผ้ากะเหรี่ยง, ผ้ากะเหรี่ยง

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบจัดการผ้ากะเหรี่ยง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบร้านขายสินค้า OTOP ประเภท เสื้อกะเหรี่ยง กระเป๋า ผ้าทอ กำไล แบบออนไลน์  เพื่อออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถจัดการ การทำงานได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการคลังสินค้า การแก้ไขข้อมูล การเพิ่มข้อมูลและการเรียกดูรายงานการซื้อขายได้ตามช่วงเวลา ช่วยอำนวยความ สะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์หรือสนใจซื้อสินค้า สามารถซื้อสินค้าในเลือกช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หลากหลายแบบ เช่นทาง facebook ทางเว็บไซต์ได้ โดยใช้โปรแกรม WordPress , WooCommerce และ hostings.ruk-com.in.th ในการพัฒนาระบบร้านค้า ออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกสินค้าได้ง่ายมากขึ้น 

ผลการศึกษา พบว่า ผลการพัฒนาระบบจัดการผ้าทอกะเหรี่ยง เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านเพจ facebook ออนไลน์หรือเว็บไซต์ของทางร้านhttps://karenwovencloth.com/  โดยไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังประหยัดเวลาต่อการเลือกซื้อสินค้าและสะดวก ต่อการชำระเงิน สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อ และข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ระบบขายสินค้า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์และระบบร้านค้าออนไลน์ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับดี   

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-30

How to Cite

ใจหมื่น ร. ., & พงษ์นุ่มกูล อ. . (2023). การพัฒนาระบบจัดการผ้ากะเหรี่ยง. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 44–58. https://doi.org/10.57260/stc.2023.618