การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน

ผู้แต่ง

  • วิลาสินี ศรีวะสุทธิ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  • ชยาภรณ์ เครืออินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  • ภาคภูมิ ฤาชา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  • เสาวภา ใจสม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  • นฤมล บุญญาอารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
  • คัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.506

คำสำคัญ:

สิ่งประดิษฐ์และพัฒนา , ซีดีไบร์ท , ไล่แมลงวัน

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์และพัฒนา “ซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน และทดสอบความสามารถในการไล่แมลงวัน โดยใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียนและท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ปัญหาแมลงวันในโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อไม่ให้มาตอมอาหาร  และป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงวันเป็นพาหะ ผลการประดิษฐ์และพัฒนา ทำให้ได้ ซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน แบบแขวนมีที่เชื่อมต่อไฟฟ้า   แบบที่ 2  แบบแขวนที่พัฒนาต่อยอดจากแบบที่ 1 นำแผงโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้พลังงานจากธรรมชาติ และแบบที่ 3 แบบตั้งโต๊ะ โดยใช้กระบะถ่านและมอเตอร์  ผลการทดสอบความสามารถในการทำงานของซีดีไบร์ท ไล่แมลงวันทั้ง 3 แบบ จากการสังเกตและสอบถามแม่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าซีดีไบร์ทไล่แมลงวัน แบบที่ 2 เมื่อใช้แผ่นซีดี จำนวน 4 แผ่น และ แบบที่ 3  เมื่อใช้แผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น แขวน  จะทำให้มอเตอร์ แกว่งเร็วพอดี แผ่นซีดีโดนมือแล้วไม่รู้สึกเจ็บ  แผ่นซีดีสูงพอดี สามารถไล่แมลงวันได้ดี ไม่มีแมลงวันมาตอม  ผู้ใช้มีความพึงพอใจทั้ง 3 แบบ โดยมีความพึงพอใจต่อแบบที่ 2 และแบบที่ 3 มากที่สุด เพราะแบบที่ 2  สามารถถอดประกอบได้  มีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ หม้อแปลงไฟ หรือ inverter ชาร์จไฟกับชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน ช่วยประหยัดไฟฟ้าโรงเรียน  และ แบบที่ 3 มีขนาดกระทัดรัด มีกระบะถ่านต่อตรงกับมอเตอร์ DC  ขนาด 12 โวลต์ ก้านโลหะแขวนแผ่นซีดี  ทั้ง แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้ได้ทุกที่ รวมทั้งสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเชื่อมต่อ ดังนั้นซีดีไบร์ท ไล่แมลงวันที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถไล่แมลงวันได้ช่วยกำจัดความรำคาญและป้องกันโรคที่เกิดจากแมลงวันเป็นพาหะได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-23

How to Cite

ศรีวะสุทธิ ว., เครืออินทร์ ช. ., ฤาชา ภ., ใจสม เ. . ., บุญญาอารักษ์ น. ., & มหาวงศ์ ค. . (2023). การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(3), 39–53. https://doi.org/10.57260/stc.2023.506