การประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์บริการ ที่ควบคุมด้วยระบบไร้สาย

ผู้แต่ง

  • รังสรรค์ บุญคำ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  • มณฑิตา เชือกศรีคราม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  • วริศรา แก้วสาคร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  • ปูริดา สุขรื่น โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  • ดารัตน์ บัวเชย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.621

คำสำคัญ:

การประดิษฐ์ , ศึกษาประสิทธิภาพ , หุ่นยนต์บริการ, ระบบไร้สาย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บริการ  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หุ่นยนต์บริการที่สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ปัดขยะได้อัตโนมัติแบบหน้าหลัง           ส่งสัญญาณควบคุมทำงานแบบไร้สายด้วย wifi จากไอแพดหรือโทรศัพท์ไปยังตัวเครื่องได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 50 เมตร  เมื่อนำไปทดลองหาจำนวนรอบของเฟืองปัดพบว่า สามารถวิ่งได้บนพื้นคอนกรีตจำนวนรอบ 93.44 และพื้นหญ้าจำนวนรอบ 89.89 ไต่พื้นเอียงทำมุมได้มากที่สุด 8 องศา สามารถเคลื่อนที่ที่มีความสูงประมาณ  3 เซนติเมตร ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด งานวิจัยนี้สามารถประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีประสิทธิภาพช่วยผ่อนแรงทำให้สะดวกสบายมากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-30

How to Cite

บุญคำ ร., เชือกศรีคราม ม. ., แก้วสาคร ว., สุขรื่น ป. ., & บัวเชย ด. . (2023). การประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์บริการ ที่ควบคุมด้วยระบบไร้สาย . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 59–71. https://doi.org/10.57260/stc.2023.621