ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018): กันยายน-ธันวาคม 2561

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018): กันยายน-ธันวาคม 2561
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-11

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์