ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-14

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์