ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-24

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย บทความวิชาการ